Dây chằng hàng

(437 đánh giá của khách hàng)

Liên hệ

Dây chằng hàng dùng để chằng hàng, cố định hàng hóa khỏi bị đổ trong quá trình vận chuyển

Dây chằng hàng

Liên hệ