Ghim thùng cartong

Liên hệ

   Ghim bấm thùng cartong là loại gim dùng để bỏ vào máy bấm ghim để ghim thùng cartong 

   có 2 loại ghim là loại ghim 3518 hoặc 3515

Ghim thùng cartong

Liên hệ