Màng PE Quấn Máy

Liên hệ

Màng pe quấn máy là những cuộn màng lớn đưa lên máy để quấn màng, màng pe quấn máy dày hơn màng pe quấn tay.

Màng PE Quấn Máy

Liên hệ