Màng PE Quấn Tay

Liên hệ

Màng pe quấn tay là màng pe từng cuộn nhỏ vừa tay tùy theo yêu cầu và mục đích sử dụng, ta dùng tay cầm để quấn kiện hàng.

Màng pe quấn tay phù hợp cho các kiện hàng cồng kềnh, khó vận chuyển màng pe giúp liên kết các kiện hàng với nhau.

Màng PE Quấn Tay

Liên hệ